Algemeen, Regionaal

Vervangen Verkeerslichten Bergerweg-Lissabonlaan

donderdag 28 september 2023

De verkeerslichten op de kruising Bergerweg – Lissabonlaan en de kruising Bergerweg – Hasseltsebaan (N276) moeten vervangen worden. Deze vervangingsoperatie wordt breed opgepakt door tegelijkertijd ook werkzaamheden uit te voeren aan de plekken om over te steken en op één plek het asfalt te vervangen. Gemeente Sittard-Geleen start hiermee in het weekend van 11 november en verwacht dat de werkzaamheden ongeveer 2,5 week in beslag zullen nemen. We sturen u dit bericht om u vooruitlopend hierop al te informeren over de werkzaamheden en de mogelijke hinder.

Wat gaat men doen?

  • Op het kruispunt Bergerweg – Hasseltsebaan (N276) vervangt men de kabels in de grond, de lampen, de armaturen en de automaatkast mét de software in de berm. In de weg legt men enkele nieuwe detectielussen aan. Die lussen geven een seintje aan de verkeerslichten als er auto’s op de weg staan.
  • Op het kruispunt Bergerweg – Lissabonlaan vervangt men de kabels in de grond, de lampen, de armaturen, de automaatkast mét de software in de berm én de stalen masten. Ook hier worden enkele nieuwe detectielussen in de weg aangelegd. Op dit kruispunt haalt men de knik in de fietsoversteek weg en maakt men een nieuwe oversteek voor fietsers en voetgangers. Men zal de de oversteek over de Bergerweg verbreden, aan de zijde van de flitspaal, zodat fietsers en voetgangers hier goed en veilig kunnen oversteken.
  • Als laatste wordt in de Lissabonlaan (tot en met de kruising Rigastraat) het asfalt op de weg vernieuwd. Dit asfalt heeft binnenkort onderhoud nodig. Om de overlastperiode voor u als ondernemers zo klein mogelijk te houden, combineert men deze klussen en vernieuwt men een deel van het asfalt nu al.

Bereikbaarheid tijdens de werkzaamheden
Samen met de aannemer is de Gemeente Sittard-Geleen een plan aan het maken voor het verkeer en de omleidingen. Waar gewerkt wordt is overlast helaas onvermijdelijk, men hoopt op uw begrip daarvoor. De Gemeente Sittard-Geleen zet zich in om de overlast zo veel als mogelijk te beperken. Ook zorgt men ervoor dat de bedrijven en winkels op Bedrijvenstad Fortuna en de Autoboulevard altijd bereikbaar zijn. Maar als er aan het nieuwe asfalt gewerkt wordt kunnen u en uw bezoekers korte tijd niet zoals gebruikelijk vanaf de Bergerweg, de Lissabonlaan inrijden. Er wordt dan een omleiding verzorgt voor het verkeer via de Europaboulevard. Ook andere omleidingen worden tijdig bekend gemaakt en aangegeven met gele borden langs de weg.

Werken in weekenden
Om het werk zo snel mogelijk af te krijgen, werkt men ook door in de avond, nacht en het weekend. Het kruispunt is op sommige momenten drukker, want af en toe moeten delen van de weg afgesloten worden.

Heeft u vragen?
Heeft u nu al vragen of opmerkingen? Neem dan contact op met Frank Jeuring van het Parkmanagement (frank@compoundgroup.nl). Gemeente Sittard-Geleen staat in nauw contact met hem en er kan dan onderling afgestemd worden.

Download
Download hier de oorspronkelijke brief van de Gemeente Sittard-Geleen.

Terug naar overzicht