Compound Group

Wat wij doen

Het behouden, en waar mogelijk versterken, van het vestigings- en ondernemersklimaat op de bedrijventerreinen is ons voornaamste doel.

Compound Group ontwikkelt en realiseert hiervoor projecten. Altijd onafhankelijk en met het oog op een veilige bedrijfsomgeving. Mede als projectleider Keurmerk Veilig Ondernemen (KVO) zijn wij de verbindende schakel tussen ondernemers en lokale overheden. 

Bij onze projecten kun je denken aan thema’s zoals bereikbaarheid (fysiek en digitaal), veiligheid, uitstraling, duurzaamheid en nog veel meer. Allemaal essentiële elementen voor een gezond ondernemersklimaat.

 

Meer over Keurmerk Veilig Ondernemen

De kracht om te komen tot realisatie van onze doelstellingen schuilt echter in de gezamenlijkheid. Wij hebben daarom een nauwe samenwerking met lokale overheden en ondernemersverenigingen die actief zijn in ons werkgebied. 

Bij de uitvoering van onze werkzaamheden ligt er altijd een sterke focus op schoon, heel en veilig. Wij zijn nauw betrokken bij het beheer en onderhoud van de openbare ruimte. Als centraal aanspreekpunt zorgen wij dat verbeterpunten op de juiste plek landen en houden wij de afhandeling daarvan in de gaten. Samenwerking op het gebied van veiligheid leidt tot mooie resultaten: afname van het aantal inbraken en andere vormen van criminaliteit. 

Ons team

Foto van Gabriƫlle Zink
Gabriƫlle Zink (Parkmanager)
Foto van Sonja Demandt
Sonja Demandt (Expert Bedrijventerreinen)

Ons bestuur

Jos Stevens

Voorzitter

Jan Berden

Penningmeester

Michiel Meier Mattern

Secretaris / Vice-voorzitter

Josan van Kuijk

Bestuurslid