Keurmerk Veilig Ondernemen

Bereikbaarheid, veiligheid en uitstraling; voor bedrijventerreinen zijn dit essentiële elementen voor een gezond ondernemersklimaat.

Als projectleider van Keurmerk Veilig Ondernemen (KVO) voor bedrijventerreinen in de Westelijke Mijnstreek werken wij intensief met ondernemers, gemeenten, politie en brandweer. Samen brengen we veiligheidsproblemen in kaart, zoeken we naar oplossingen en nemen we concrete maatregelen, met als doel het behalen van een KVO-certificaat. Hiermee committeren alle partijen zich drie jaar om samen te werken aan een schoon, heel en veilig bedrijventerrein.

Met de behaalde KVO-certificaten willen wij met een veilige en prettige
bedrijfsomgeving een positief signaal afgeven naar werknemers, bezoekers en
klanten van bedrijventerreinen.

Wil jij ook meebeslissen over veiligheid en uitstraling op je bedrijventerrein
of wil je graag een KVO-certificaat inkijken? Neem gerust contact met ons op!

Partners