Compound Group

Meet Compound Group!

vrijdag 1 oktober 2021

Na de komst van een nieuw uitvoerend team eind 2018 en een (grotendeels) nieuw bestuur is er in 2020 reeds sprake geweest van veel vernieuwing. Maar daar houdt het nog niet op:

Stichting Parkmanagement Westelijke Mijnstreek heet vanaf 1 oktober 2021 Compound Group. Samen met de vernieuwde uitstraling moet de nieuwe naam gaan zorgen voor een grotere naamsbekendheid en een duidelijkere positionering van onze stichting.

"Een nieuwe naam en uitstraling draagt bij aan de bewustwording en trots van ons team en maakt ook voor onze partners duidelijk wie we zijn, wat we doen en wat we willen. En die ambities reiken verder dan het beeld dat men vaak nog van ons heeft".

Het is dus belangrijk om die ambities beter te communiceren, zeker omdat wij onze visie nadrukkelijk hebben gerelateerd aan de uitdagingen in onze regio en de behoefte van ondernemers in ons werkgebied. Om verder te kunnen bouwen aan meerwaarde, is voor een herkenbare naam gekozen die past bij het internationale karakter van de regio.

Om meer bekendheid te geven aan onze ambities stelden wij het ambitiedocument 'Toekomstbestendige bedrijventerreinen' 2021-2025 op. Download het snel via deze pagina!

Compound group tagline.png

Terug naar overzicht