Algemeen, Compound Group

Interview Compound Group gemeente Sittard-Geleen

donderdag 18 april 2024

Partners aan het woord: Compound Group

In onze gemeente liggen maar liefst 15 bedrijventerreinen. Deze terreinen hebben een heel verschillend karakter. Van kantorenpark, retail en logistiek tot industriële bedrijventerreinen. Zo verschillend als de bedrijventerreinen zijn, zo vergelijkbaar zijn hun uitdagingen.

Hoe mooi zou het dus zijn als niet alleen de bedrijventerreinen onderling samen de handen ineenslaan, maar ook de organisaties die de ondernemers ondersteunen. Om dat te bereiken, is het opbouwen van onderlinge relaties ontzettend belangrijk. En om samen te werken aan de uitdagingen van nu én de toekomst. Laat dat nu nét de opdracht zijn van één van onze partners: Compound Group.

Voor dit interview spraken we met Sonja en Gabriëlle. Sonja werkt al meer dan 15 jaar strategisch, tactisch en operationeel aan en met bedrijventerreinen. Gabriëlle is nog maar pas begonnen als parkmanager.

Een rondje langs alle terreinen

Het zou zomaar kunnen dat je recent hebt kennisgemaakt met Sonja en Gabriëlle. Op dit moment zijn ze namelijk volop bezig om kennis te maken met het gebied en de ondernemers die op de terreinen gevestigd zijn. Gabriëlle: “We bezoeken alle bedrijventerreinen. Zo leren ondernemers ons kennen, maar wij hen ook. Ook kunnen we op deze manier inventariseren wat er al goed gaat en waar wij nog aan kunnen werken. Hiervoor organiseren we per bedrijventerrein onder andere informatiebijeenkomsten. Op dit moment staan twee bijeenkomsten op de planning. De andere bedrijventerreinen komen zeker nog aan de beurt. Voor het plannen van een kennismakingsgesprek mogen ondernemers natuurlijk ook zelf contact opnemen. Of om dingen rondom het vestigingsklimaat te bespreken.”

Spinnen in het web

Je las net al dat Compound Group de opdracht heeft gekregen om de samenwerking tussen bedrijventerreinen en organisaties te bevorderen. Waar draagt die samenwerking uiteindelijk aan bij? Sonja: “Het is onze opdracht om het vestigingsklimaat van de ondernemers op de bedrijventerreinen in Sittard-Geleen te verbeteren. Dat klinkt heel breed, maar dat is het ook echt. In principe bepalen de lokale ondernemers waar de verbeterpunten zitten en wat hun wensen zijn. Denk aan verkeersdoorstroming, de bewegwijzering, het keurmerk veilig ondernemen (KVO), maar denk ook aan het mee vormgeven van een warmtenet of Energy Hub. Als we weten wat er speelt op de bedrijventerreinen, is het vervolgens onze uitdaging om de juiste verbindingen te leggen tussen ondernemers onderling, ondernemers met overheden en met andere organisaties. Samen bepalen we de acties en pakken we door.”

" Ondernemers kunnen ons benaderen met al hun vragen"

Neutrale non-profit partij

Compound Group treedt tijdens het leggen van al die verbindingen op als een neutrale tussenpartij en pakt verschillende projecten op die het vestigingsklimaat verbeteren. Gabriëlle licht dit toe: “Ondernemers kunnen ons benaderen met al hun vragen. Als wij hen niet zelf kunnen helpen, verwijzen we hen door naar de juiste partij. Het Ondernemerscontact van de gemeente speelt hierbij een belangrijke rol. In de praktijk zullen ondernemers de gemeente eerder vragen stellen op het gebied van bijvoorbeeld vergunningen, terwijl ze ons benaderen voor advies over de thema’s verduurzaming, efficiënt ruimtegebruik, bereikbaarheid en veiligheid. En zaken waarbij de connectie met andere ondernemers belangrijk is. Want daar ligt onze expertise.”

"Dezelfde dingen spelen vaak op verschillende plekken, alleen spelen ze niet overal op hetzelfde moment.”

Eén regio, één beeld

Sonja heeft Parkmanagement ook in veel andere Limburgse gemeenten (mee) vormgegeven. Daarom waren we benieuwd of zij verschillen ziet tussen Sittard-Geleen en andere gemeenten. Staan we in Limburg voor dezelfde uitdagingen of maakt de locatie veel uit? Sonja: “Het valt me op dat op alle bedrijventerreinen in Limburg toch ongeveer dezelfde onderwerpen spelen. Als een parkmanagement-organisatie al langer aanwezig is en er al bepaalde verbindingen zijn gelegd, loopt de lokale samenwerking natuurlijk beter. Voor grootschalige projecten, bijvoorbeeld het opzetten van een Energy Hub, is een goede samenwerking écht een belangrijke voorwaarde. Daarom beginnen we vaak met kleinschalige projecten zoals een goede bewegwijzering van de terreinen. De conclusie is dus eigenlijk: dezelfde dingen spelen vaak op verschillende plekken, alleen spelen ze niet overal op hetzelfde moment.”

Uitdagingen in 2024

Natuurlijk zijn we dan ook nieuwsgierig welke thema’s op dit moment actueel zijn bij de verschillende bedrijventerreinen. Welke vragen zien jullie nu veel terugkomen? Gabriëlle:

“Wat je nu veel ziet is dat de samenwerking en het vertrouwen opgebouwd moeten worden. Om dit mogelijk te maken, organiseren wij de eerste bijeenkomsten rondom de thema’s die wij bij onze kennismakingsgesprekken hebben opgehaald. Denk hierbij aan parkeren, verkeersveiligheid, een juiste bewegwijzering en vooral behoefte aan onderling contact. Het is belangrijk dat wij dit netwerk organiseren.”

" Zo kunnen we voorkomen dat ondernemers uitbreiden en vervolgens de eerste 8-10 jaar geen aansluiting krijgen op het net.”

Sonja vult verder aan: “Grote vraagstukken zijn circulariteit, energie en klimaat. Om circulair te kunnen ondernemen, hebben de bedrijventerreinen extra ruimte nodig. Denk bijvoorbeeld aan een ambachtscentrum of een circulaire grondstoffen hub. Oftewel: bedrijventerreinen zitten vol, terwijl ondernemers wel willen groeien. De (opslag)ruimte die daarvoor nodig is, is er vaak niet. Wij zoeken dan samen met de ondernemer naar een oplossing. Nog zo’n belangrijk, actueel thema is de energietransitie. En dan vooral in combinatie met de beperkingen van het huidige energienet. Ondernemers zoeken vaak hulp bij de uitbreiding van groene energie en het uitbreiden van de capaciteit. Hierbij kunnen wij ondersteunen en collectief kijken naar de mogelijkheden. Zo kunnen we ook voorkomen dat ondernemers uitbreiden en vervolgens de eerste 8-10 jaar geen aansluiting krijgen op het net.”

" Met de kennis van nu zou ik vroeger misschien een andere keuze hebben gemaakt." 

Dankbaar werk

Tijdens het gesprek gaf Sonja aan dat ondernemers eigenlijk altijd in het middelpunt van haar carrière hebben gestaan. Daarom waren wij benieuwd: waarom is ze zelf dan geen ondernemer geworden? Sonja: “Die vraag heb ik inderdaad al vaak gekregen. Met de kennis van nu zou ik vroeger misschien een andere keuze hebben gemaakt. Maar die kennis had ik natuurlijk niet toen ik 25 was. Gelukkig doe ik dit werk nu al zo’n 15 jaar met veel plezier. Inmiddels heb ik aan bijna alle kanten van de tafel gezeten. De reden dat ik nu aan deze kant van de tafel blijf zitten, is omdat het heel dankbaar en zinvol werk is. Op het moment dat dingen goed geregeld zijn, tonen ondernemers heel veel waardering. Ik kan me er dus zeker bij neerleggen dat het uiteindelijk op deze manier is gelopen.”

Carrièreswitch

Voor Gabriëlle is dit wereldje zoals eerder aangegeven nog nieuw. Hiervoor heeft Gabriëlle bij een uitzendbureau gewerkt. Dat werk heeft raakvlakken met haar werk nu. Bijvoorbeeld het samenbrengen van ondernemers, de bijbehorende problematieken en het uitvoeren van de projecten die daaruit voortvloeien. Waarom dan toch deze overstap? Gabriëlle: “Toen ik deze functie voorbij zag komen, dacht ik meteen: volgens mij kan ik met dit werk veel betekenen voor de maatschappij. En tot nu toe is dat gevoel alleen maar bevestigd. Dit is mijn eerste baan bij een non-profit. Ook in deze sector ervaar je druk, maar toch op een andere manier. En voor de moeite die je doet, krijg je inderdaad heel veel waardering terug. Ik ben dus heel blij dat ik deze stap heb gemaakt!”

Heb jij nog geen kennismaking gehad maar wel interesse? Of heb je een vraag?

Neem dan contact op met Sonja of Gabriëlle via de contactgegevens hieronder. Het maakt niet uit met wie je contact opneemt. Sonja en Gabriëlle verdelen de taken onderling. Kijk dus gerust wie bereikbaar is op het moment dat je wilt bellen of mailen. Meer informatie vind je ook op https://www.compoundgroup.nl/bedrijventerreinen.

Terug naar overzicht