Algemeen

Dialoogtafel windenergie Holtum

donderdag 11 februari 2021

Iedereen heeft ondertussen wel ergens gelezen of gehoord dat er een grote verduurzamingsopgave is. Vandaar dat de gemeente Sittard-Geleen al enige tijd actief op zoek is naar methodes en locaties om alternatieve energie op te wekken.

Een aantal jaren geleden is het idee ontstaan om in het havengebied van Holtum windturbines te plaatsen. De gemeente heeft samen met Engie studies verricht naar de mogelijkheden. Deze studies zijn ondertussen uitgewerkt in concrete plannen en de gemeenteraad heeft vorig jaar dan ook ingestemd met de realisatie van het “windmolenpark”.


Belangrijke voorwaarden hierbij zijn wel dat er nauwelijks overlast voor de omgeving mag ontstaan en dat diezelfde omgeving ook kan meeprofiteren van de realisatie van de windmolens. Los van de verschillende bezwaren/ zienswijze die door de verschillende belanghebbende zijn ingediend loopt de voorbereiding van het project door.


Er is daarom een dialoogtafel actief waaraan alle belanghebbende kunnen meedoen. De insteek van deze tafel is het bespreken van allerlei aspecten rondom de aanleg, de overlast tijdens de realisatie maar ook de participatie en andere zaken die aan de orde komen.
Gisteravond (10 februari) heeft de eerste constructieve dialoogtafel plaatsgevonden. Alle hierboven genoemde thema's zijn voorbij gekomen.


Wilt u hier meer over lezen volgende week wordt het verslag gepubliceerd op de speciaal hiervoor ingerichte website van Engie. Op deze website staat sowieso alle mogelijke informatie rondom dit project.


Heeft u vragen of opmerkingen dan kunt u contact opnemen met Frank Jeuring via info@compoundgroup.nl.

Terug naar overzicht